Välkommen

Konstnär •  Illustratör •  Skribent •  Föreläsare •  Pedagog

Gebbe Björkman är en mycket framstående konstnär och illustratör, som med sina motiv på ett både realistiskt och impressionistiskt sätt förmedlar naturens innersta liv och väsen.

Hans målningar av fauna och flora intar en tätposition i svensk naturkonst.

– Kulturprismotivering –

Foto: Hanna Cotrozo Björkman