Välkommen

Konstnären Gunnar ”Gebbe” Björkman tilldelas Tåkernpriset 2023 för att han genom sitt konstnärskap levandegör naturen vid Tåkern och på så vis sprider såväl känsla för som kunskap om sjöns fascinerande mångfald.

Konstnär •  Illustratör •  Skribent •  Föreläsare •  Pedagog

Gebbe Björkman är en mycket framstående konstnär och illustratör, som med sina motiv på ett både realistiskt och impressionistiskt sätt förmedlar naturens innersta liv och väsen.

Hans målningar av fauna och flora intar en tätposition i svensk naturkonst.

– Kulturprismotivering –

Foto: Hanna Cotrozo Björkman