Resor

Jag är privilegierad. Jag har haft möjligheten att göra många resor. En resa för mig har ingen begränsning i tid eller rum. Den kan gå runt halva jordklotet eller runt hörnet vid min målarstuga. Det är avsikten som är avgörande.

Många resor har jag gjort i rent rekreationssyfte men de kan ändå ha medfört upplevelser värda viss dokumentation och finns kanske därför med bland mina redogörelser på denna resesida. Andra resor har gjorts i mer eller mindre rent studiesyfte inom kultur och natur. Dessa resor finns självklart med i min samling.

Med mitt starka engagemang för miljöproblemen, har det med rätta inte alltid varit lätt med samvetet inför de etiska och moraliska aspekterna på resandet. En resa till Indonesien förbrukar mera energi än alla glödlampor jag skruvar ur under en hel livstid och släpper ut avgaser mer än min bilkörning under ett helt år. Jag är i hög grad medveten om detta. Trots detta reser jag och planerar att resa ytterligare om tid och råd finnes, ty det finns en positiv sida av resandet också, upplevelserna, kunskaperna och förståelsen.

En resa kostar inte bara – den ger tillbaka om den efterbehandlas rätt.

Så tänker jag och det tröstar lite mitt ibland dåliga samvete. Jag ägnar mycken tid och kraft åt att dokumentera på plats under resandet. Jag ägnar mycken tid och kraft åt att efterarbeta materialet och producera reserapporter och artiklar. Jag ägnar mycken tid och kraft åt att visa mitt bearbetade material i bildspel och föredrag, där uppföljningar och diskussioner kan vara viktiga sätt att vidga idéer och tankar. Genom mitt idoga sätt att efterarbeta kompenserar jag förhoppningsvis en del av alla kostnader. Att ta ansvar och fortsätta göra så, får mig motiverad för nya äventyr och upplevelser och ger mig en viss lättnad i själen.

Välkommen att ta del av mina resor!

Resa till Indien 2015

Resa till Kavalla, Grekland 2013

Resa till Bulgarien 2011

Resa till Goa, Indien 2008

Resa till Kina 2007

Resa till Indonesien 2007

Resa till La Gomera 2007

Resa till Lanzarote 2005

Resa till Goa, Indien 2004