Min konst

Akvarellen

Jag gillar verkligen att måla akvarell. Det är ett måleri som kräver mycket. För att lyckas måste man först av allt ”måla upp sig”. Detta gör jag genom att leka med färg och pensel. Att tro att man kan lyckas utan träning och uppvärmning gör en bara besviken. Varje dag gäller som axiom för akvarellmåleri och teckning.

Man måste kombinera intuition med tålamod och planering och naturligtvis måste man ha de tekniska kunskaperna om akvarellmåleriets oändliga möjligheter. Här kan man lära sig nytt hela tiden genom studier och träning.

Jag arbetar på en rad olika papper av olika gräng och gramvikt, oftast våtspänner jag dem på en plywoodpannå för att hela tiden kunna återkomma till ett slätt och trumspänt underlag. Jag använder halvkoppsfärger eller tubfärg av bästa kvalitet och penslar av varierande bredd men oftast bredare än man kanske kan tro, ibland t o m moddlare.

Väldigt ofta gör jag akvarellerna färdiga på plats utomhus.

Akvarellen är det medium jag mest använder tillsammans med teckning när jag jobbar med illustrationer.

Som alltid är det behandlingen av ljuset som är det viktiga i mitt måleri och i akvarelltekniken till skillnad från oljan måste detta planeras med utsparningar, vilket är utmanande och komplicerat. De gånger jag lyckas därmed känns extra berusande.

Klicka här för att komma till galleriet för akvarellmålningar.

Oljemåleriet

I detta måleri – det jag kallar det stora måleriet – inkluderar jag även akryl och tempera. Tidvis har jag nämligen arbetat även med dessa tekniker i min strävan att utvecklas och för att hitta alternativ till de för mig något skadliga lösningsmedel som finns i färger. Även om jag idag endast målar med vattenlöslig oljefärg brukar jag alltid vara utomhus. Härvidlag har jag naturligtvis oerhörd glädje av min friluftsateljé i Stugan vid Tåkern.

Mitt oljemåleri är klassiskt. Det är på duk och jag arbetar med en teknik som bygger på en mager grund som görs allt fetare eftersom. Jag lägger nästan alltid upp motivet på plats och ibland blir det hela till en à la prima målning d v s klart direkt på plats från början till slut, men oftast arbetar jag ganska länge på min målningar – ibland flera år.

Ljuset är det viktiga i mina motiv. Utan ljus – inget liv – ett misslyckad verk.

Klicka här för att komma till galleriet för oljemålningar.

Tecknandet

Inte en dag utan ett blyertsstreck. Så har jag för mig att det berömda uttrycket är ungefär, sagt av någon stor konstnär, kanske Leonardo da Vinci.

Så är det i varje fall för mig. Jag tecknar nog varje yrkesverksam dag. Något och allt. Tecknandet är nämligen grunden och förutsättningen för mig i mitt arbete. Jag har i min ateljé mängder med skissblock fyllda av skisser. Där finns allt jag har samlat på mig av intryck och upplevelser från nära ting till exotiska platser. För varje år ökar traven av bilder.

Men ingenting är självändamål i detta. Jag går stundligen tillbaka i tid och rum genom mina skisser, tillbaka till en återupplevd verklighet. Allt kommer igen, allt som var, dofter, färger och former.

I mitt huvud finns minnet som förstärker och förstärks. Konsten är att slappna av och låta hjärnan via handen överföra det ” färdiga” motivet.

Jag tecknar i tusch, blyerts, kol, kritor och laveringar. Sällan blir teckningen idag själva slutmålet, det var så mera förr, när man som illustratör hade tekniska begränsningar att ta hänsyn till inom trycktekniken.

Men ännu händer det att teckningen får bära ända fram. Detta är extra skönt.