Brandmus

Brandmus, Apodemus agrarius
Ny däggdjursart för Sverige 2009
Löpande anteckningar förda av Gebbe Björkman

6 februari 2009

Fredagen den 6 februari 2009 tillvaratog Christer Eriksson, anställd vid företaget Flensted Ole AB, som tillverkar potatisprodukter i Ödeshögs kommun i Östergötland, en annorlunda färgad mus som han förmodade var en buskmus. Han hade vid ett flertal tillfällen under knappt tre års tid observerat sammanlagt ett trettiotal liknande möss vid fabrikens arbetsbord för från Danmark inkommande potatiscontainrar men då hela tiden frisläppt dessa utomhus och slängt döda exemplar.

Eftersom detta hade kommit till vår kännedom ombads Christer att han skulle meddela nästa gång det hände. 

Den mus som fångades in den 6 februari tillvaratogs av undertecknad för dokumentation och finns i skrivande stund ännu vid god vigör i ett terrarium. Musen fotograferades omedelbart och bilderna sändes till Peter Nilsson på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, som med vändande post meddelade att det sannolikt var en brandmus, Apodemus agrarius, i så fall en helt ny art för landet.

Efter ytterligare förmedling av dokumentation kunde slutligen artbestämningen bekräftas och enligt Peter Nilsson skall detta vara det första fyndet av brandmus i Sverige någonsin.

 …

Brandmusen är en skogsmusart. Tillvarataget djur är i storlek med eller t o m något mindre än mindre skogsmus med en karaktäristisk brunröd ovansida med en svart strimma, en s k  ål från pannan mellan ögonen till svansroten. Öronen är runda och tydliga kanske något mindre i omfång än hos de andra skogsmössen och ögonen är såsom svarta pepparkorn. Huvudet är något gråsprängt till färgen och undersidan är helt vit med ganska klar avgränsning mot sidan.

Överläppen är kluven, vilket är typiskt för de riktiga mössen och detta tillsammans med den knappt kroppslånga svansen skiljer den från buskmus som den annars genom sin teckning eventuellt kan förväxlas med.  

Det är inte ofta nya arter däggdjur påträffas i vårt land, senast var det frågan om fladdermusen pipistrell men intressant är parallellen med dvärgmus som påträffades i Dalsland för några år sedan. Det förmodades att den inkommit via transporter men sådant är svårt att bevisa. Senare har en liten och växande population av dvärgmöss etablerat sig i Skåne. Dessa har säkerligen också fått mänsklig transporthjälp. 

Nu öppnar sig den unika möjligheten att kunna följa upp en eventuell etablering av ett nytt människotransporterat däggdjur för landet – brandmusen i Ödeshögs kommun. Här finns alla fakta framme i ljuset. 

18 februari 2009

Minst fyra nyanlända brandmöss hittas i en potatisleverans från Jylland, Danmark idag. Två lever och två är döda. Nu får Riksmuseum sina beläggsexemplar och mitt terrarium tillökning. Chauffören som är densamme som levererade den 6 februari är idag medveten om intresset och meddelar att han vid leveransen den 6 februari såg minst tio exemplar kila omkring på sorteringsbandet men att endast ett tillvaratogs – det numera riksbekanta första fyndet för landet.

Se artikel i Fauna&Flora

De två officiella bilderna av Sveriges nyaste däggdjur – brandmus, Apodemus agrarius.

Den 4 mars 2009

... får jag kontakt med fru Gunilla Wistrand, som meddelar mig följande:

Sedan hösten 2007 har hon vid sitt sommarhus vid Västra Tollstad, som ligger cirka 700 m från Flensteds anläggning, tagit ett antal brandmöss i slagfällor i och vid sina uthus. Hon uppskattar att det rör sig om ungefär tio djur. Hon har hela tiden undrat över vad det är för konstigt färgade möss som hon helt plötsligt började fånga denna höst och vidare framåt i tiden, så även hösten 2008. Hon kallade dem för ”tammöss” och trodde att det var någon odlad variant. G W beskrivning för mig är absolut övertygande om att det har varit brandmöss. Uppträdandet är helt överensstämmande i tid med fynden vid Flensted och områdena förbinds med ett ganska brett och vattenfyllt dike.

Dessa uppgifter, om de kan verifieras slutgiltigt, tyder på att arten brandmus har etablerat en population åtminstone i närområdet, minst 700 m från ursprunglig plats. Helt självklart måste nu ordnas med en inventering i området snarast!

9 september 2009

Igår kom ett meddelande från Peter Nilsson på Riksmuseum i Stockholm att en av de döda och insända brandmössen nu är preparerad. Han sände mig några bilder, varav jag här publicerar två.

16 november

Hej!


Har hört att brandmus nu etablerat nya populationer i Östergötland. Du avslutade ju din förra artikel med en sådan spekulation. Du känner säkert till detta? Skulle du inom ett par veckors tid, helst inom en vecka, kunna skriva en (kort) notis om detta i Fauna och Flora, som en uppföljare av din egen artikel.

Bästa hälsningar

Tomas /Fauna&Flora

Kommentar av Gebbe: Troligen falskt alarm. Tomas kontrollerar uppgifter med muntlig informatör. (16/11-2009) och återkommer.