Informationsskyltar

Här nedan presenterar jag ett urval av de informationsskyltar som jag har illustrerat.

Vill du läsa mer om hur en skylt blir till kan du läsa vidare här.

Östergötlands ängs- och hagmarker
Växter i Östergötlands kalkkärr och kalkfuktängar
Fåglar i Östergötlands skärgård
Fjärilar i Östergötlands ängs- och hagmarker
Väddnätfjäril Gotland
Tinnerbäcksparken Linköping
Svälinge besöksområde
Projekt Golfbanan i Mjölby
Naturreservat Tåkern
Naturreservat Tåkern
Heidenstams landskap vid Övralid
Guckusko Gotland
Barrskog